VS-BEN-0012

Mô tả:

Tên sản phẩm: Beach Cushion

Kích thước: 50 x 175

Kiểu may: SR

Chất liệu: 2cm Foam - D13