VS-BEN-006

Mô tả:

Tên sản phẩm: Bench Cushion

Kích thước: 46x 110

Kiểu may: SCZ

Chất liệu: Fiber 100g + 4cm Foam - D20