VS-SF-027-1S

Mô tả:

Tên sản phẩm: CHAIR

Kích thước: chiều sâu 91 x chiều dài 117 x H86 (cm)

Kiểu may:

Chất liệu: