VS-SUN-009

Mô tả:

Tên sản phẩm: Chaise cushion

Kích thước: (73+110)x54.6

Kiểu may: DC

Chất liệu: Fiber 100g +10cm VFT-D15