VS-SUN-012

Mô tả:

Tên sản phẩm: Deck Chair

Kích thước: (78+53)x48+(52x42)

Kiểu may: DC

Chất liệu: 10cm VFT-D15