VS-SUN-014

Mô tả:

Tên sản phẩm: Deck Chair

Kích thước: (77+57+50)x43

Kiểu may: VL

Chất liệu: Fiber 100g +4cm Foam-D20