VS-SUN-015

Mô tả:

Tên sản phẩm: Deck Chair Folding Headrest

Kích thước: (78+53)x48+(52x42)

Kiểu may: VL

Chất liệu: Fiber 200g + 8cm VFT-D15