VS-HI-008

Mô tả:

Tên sản phẩm: High Back

Kích thước: (49+48)x46

Kiểu may: VL

Chất liệu: Fiber 100g + 4cm VFT - D15