VS-HI-010

Mô tả:

Tên sản phẩm: High Back

Kích thước: (49+48)x46

Kiểu may: SRZ

Chất liệu: Fiber 200g + 4cm VFT - D15