VS-HI-011

Mô tả:

Tên sản phẩm: High Back

Kích thước: (55+45)x40

Kiểu may: SR

Chất liệu: Fiber 200g + 5cm Foam - D20