VS-HI-012

Mô tả:

Tên sản phẩm: High Back

Kích thước: (65+40) x45

Kiểu may: EB

Chất liệu: Fiber 100g + 3cm Foam - D20