VS-HI-013

Mô tả:

Tên sản phẩm: High Back

Kích thước: (51+51)x51

Kiểu may: DR

Chất liệu: Fiber 100g + 10cm VFT - D15