VS-HI-018

Mô tả:

Tên sản phẩm: High Back

Kích thước: (65+45)x45

Kiểu may: VZ

Chất liệu: Fiber 200g + 4cm VFT - D15