VS-POS-010

Mô tả:

Tên sản phẩm: High Back

Kích thước: (20+30+38) x 39

Kiểu may: VZ

Chất liệu: Fiber 100g + 3cm VFT- D15