VS-POS-015

Mô tả:

Tên sản phẩm: Position

Kích thước: (23+48+43) x 49

Kiểu may: VZ

Chất liệu: Fiber 200g + 5cm VFT - D15