VS-POS-017

Mô tả:

Tên sản phẩm: Position

Kích thước: (71+43) x 49

Kiểu may: VL

Chất liệu: Fiber 100g + 4cm Foam - D20