VS-POS-007

Mô tả:

Tên sản phẩm: Position Folding Headrest

Kích thước: (26+71+43) x 49

Kiểu may: VL

Chất liệu: Fiber 100g + 3cm Foam - D20