VS-POS-011

Mô tả:

Tên sản phẩm: Position With Headrest

Kích thước: (26+71+43) x 49

Kiểu may: SC

Chất liệu: Fiber 100g + 5cm Foam - D20