VS-SC-010

Mô tả:

Tên sản phẩm: Round Cushion

Kích thước: Dia 40

Kiểu may: DC

Chất liệu: Fiber 100g + 5cm VFT - D15