VS-SC-001

Mô tả:

Tên sản phẩm: Seat Cushion

Kích thước: 45 x 45

Kiểu may: DS

Chất liệu: 10 cm VFT - D15