VS-SC-006

Mô tả:

Tên sản phẩm: Seat Cushion

Kích thước: 35 x 35

Kiểu may: SC

Chất liệu: Fiber 100g + 4cm VFT - D15