VS-SC-007

Mô tả:

Tên sản phẩm: Seat Cushion

Kích thước: 40 x 40

Kiểu may: VZ

Chất liệu: Fiber 100g + 5cm Foam - D20