VS-SF-024-3S1

Mô tả:

Tên sản phẩm: SOFA

Kích thước: chiều sâu 77 x chiều dài 196 x chiều cao 80 (cm)

Kiểu may:

Chất liệu: