VS-SF-026-3S

Mô tả:

Tên sản phẩm: SOFA

Kích thước: chiều sâu 99 x chiều dài 260 x chiều cao 76 (cm)

Kiểu may:

Chất liệu: