VS-SF-028-1S

Mô tả:

Tên sản phẩm: SOFA

Kích thước: chiều sâu 97 x chiều dài 117 x chiều cao 71 (cm)

Kiểu may:

Chất liệu: