VS-PIL-035

Mô tả:

Tên sản phẩm: Square Throw Pillow

Kích thước: 51 x 51

Kiểu may: SC

Chất liệu: Blown Fiber 750g