VS-SUN-006

Mô tả:

Tên sản phẩm: Sunlounger

Kích thước: (23+53+94+23) x 60

Kiểu may: VZ

Chất liệu: Fiber 100g +7cm VFT-D15