VS-SUN-011

Mô tả:

Tên sản phẩm: Sunlounger

Kích thước: (76+117) x60

Kiểu may: DR

Chất liệu: Fiber 100g +7cm VFT-D15