VS-SUN-013

Mô tả:

Tên sản phẩm: Sunlounger

Kích thước: 194 x 65

Kiểu may: DVWV

Chất liệu: Fiber 100g +3cm VFT-D15