VS-SUN-017

Mô tả:

Tên sản phẩm: Sunlounger With Headrest

Kích thước: 194 x 65

Kiểu may: WV

Chất liệu: Fiber 100g +4cm Foam-D20